Allium (Prydløk),'White Giant',Autumn,Bulbs (Spring flowering),Allium (Prydløk) Allium,